kleuterklas_edited.jpg
 

RUST & VERBINDING OP DE GROEP KINDEROPVANG EN SCHOOL

De Happy kids methode is een vorm van liefdevolle, gewenste en respectvolle aanraking die over de kleding heen gegeven kan worden aan de hand van 22 vaste vormpjes. Het sluit goed aan bij bewegend leren, welbevinden en als verwerkingsstof van het lesaanbod. 


Aanraken is een blijvende levensbehoefte. Het zorgt o.a. voor de aanmaak van geluk hormonen als het knuffel hormoon Oxytocine. Door de aanmaak van geluk hormonen worden stresshormonen vermindert in het lichaam. Dit is nodig voor een gezonde balans in het lichaam.

In deze tijd wordt van ons gevraagd extra voorzichtig te zijn met aanraking. ​ We hebben het geluk hormoon juist nu zo hard nodig voor een goede weerstand & gezondheid. ​ De nieuwe module Selfcare krijgt daarom in deze tijd dan ook extra aandacht.  Aan de hand van de Happy Kids Massage vormen leren kinderen verschillende rustgevende oefeningen en korte self care massages over de kleding heen . ​Een mooie tussenstap in deze bijzondere tijden, maar ook zeer geschikt om bijvoorbeeld in te zetten bij kinderen met een levensuitdaging.  

Door de toenemende institutionalisering van opvoeding, maakt dat veel kinderen meer tijd op kinderopvang en school doorbrengen. Dat vraagt om aanpassingen om kinderen in verbondenheid met elkaar te laten opgroeien. Aanraakspel is geen luxe maar pure noodzaak. Conflicten ontstaan vaak door het onbekende van aanraken. Bij de Happy kids methode gaat het niet om het manipuleren van de spieren, maar om het leren omgaan met  gewenste aanraking van de huid. Kinderen ontdekken via aanraakspel hun grenzen en leren die te beschermen. Tevens ontdekken ze waar de grens van de ander ligt en leren deze te respecteren.

De tastzin is nodig om een plaats in de wereld in te nemen. Via de tastzin onderscheiden we ons van en verbinden we ons met de wereld. Dankzij de tastzin ontwikkelen we een gevoel van zijn. Een kind dat goed in zijn vel zit, gaat graag de wereld tegemoet. Is nieuwsgierig en leergierig. 

Overal liggen kansen tot het ontwikkelen van de tastzin en in elke groep kan de Twinkeling je leren om daar op een gepaste wijze elkaar liefdevol & gewenst aan te raken met de inzet van de Happy kids methode.


Pedagogisch medewerkers en leerkrachten die met aanraakspel beginnen zijn veelal verrast door de reacties van de kinderen. Na de eerste weerstand in de vorm van gegiechel of stoere praatjes doen de meeste kinderen graag mee. Daarna vragen ze erom! De schoudertjes zakken en de rust daalt in een paar minuten neer. De meeste kinderen benoemen het als een moment van rust & ontspanning en vragen snel of ze weer even mogen 'kriebelen' of  'tekenen' op elkaars rug. 

Deze vorm van respectvolle en gewenste aanraking wordt over de kleding heen gegeven. Het is een zeer praktische en toegankelijke methode die met een structurele korte inzet al een krachtige uitwerking op de groep kan hebben. Bij aanraking maakt het lichaam OXITOCINE aan, wat ervoor zorgt dat er in een groep WIJ gevoel ontstaat en kinderen beter in hun vel komen te zitten. Het grote voordeel is dat zowel gever als ontvanger het stofje aanmaken en beiden rust & verbinding zullen ervaren. 

Aanraakspel en onderlinge kindermassage geeft kinderen de mogelijkheid om een eenheid met elkaar te ervaren, om emoties te delen, om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Daarbij wordt het immuunsysteem sterker, neemt het stressniveau af en zijn de kinderen vriendelijker voor elkaar. Hierdoor voelen kinderen zich veiliger bij elkaar waardoor er intensiever spel ontstaat en het vermogen om te leren toeneemt.


Net als gezonde voeding en voldoende beweging levert deze methode een goede bijdrage aan het welbevinden van de kinderen. 

Leren doe je met je lijf en verstand. Leren is het opnemen van de wereld. Als zowel het emotionele en het lichamelijke gebied in het leerproces betrokken worden bij het leerproces zal de leerstof beter beklijven. Kinderen leren aan te raken vanuit het hart, met zorg en wederzijds respect. 

Aan de hand van 22 basisvormen ( gecategoriseerd in natuur, weer, dieren en weer) is de Happy kids methode opgebouwd. Bij elke categorie horen andere kinderen. Alle karakters hebben een eigen verhaal waardoor veel kinderen zich snel in een personage kunnen herkennen. Fatima hoort bij de dieren, Yena bij de vormen, Toby bij het weer en Yamal bij de natuur. Elke categorie bevat 5 vormen waar de kinderen mee aan de slag kunnen gaan. Voor de jonge kinderen zijn er baby Mason en peuter Kyara die terugkomen in het jonge kind boek. 

De 22 vormpjes kunnen over de kleding op de rug, arm of hand getekend worden aan de hand van liedjes, versjes en verhaaltjes. Dit alles geeft de kinderen veel herkenning en voorspelbaarheid waardoor het heel rustgevend werkt.

De kriebelliedjes en versjes worden tijdens het aanraakspel meegezongen. Muziek roept beweging op en biedt vaste kaders. Het ritme helpt de kinderen om de aandacht erbij het houden en geeft veiligheid. De kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Na een aantal keer zullen de kinderen de vormpjes bij de liedjes weten en kunnen ze zelfverzekerd meedoen. Daarnaast schept samen zingen een band. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze zelf aan de hand van 22 basisvormen een eigen massageversje of massageverhaal te maken. Ook kunnen spelletjes als het 'weerbericht' goed worden ingezet bij onderlinge kindermassage.  

Door het structureel inzetten van deze methode kan het pestgedrag snel afnemen. De kinderen komen door gewenste aanraking nader tot elkaar. Ze zien elkaar meer als echte mensen, die net als zijzelf zijn, met angst, verdriet en (on) hebbelijkheden. 

Bij elke leeftijdsgrens horen weer andere accenten. Peuters ontdekken door aanraakspel dat de ander geen speelgoed is, maar een mens die je kunt bezeren. Hoe raak je iemand aan, wat is ‘voorzichtig’? Een kleuter leert door onderlinge kindermassage hoe hij iets kan vragen en luisteren naar wat een ander wil. Schoolkinderen leren door respectvol en zorgzaam te zijn. De leerkracht of leidster stuurt dit proces en zorgt voor veiligheid binnen de groep. De leerkracht neemt geen deel aan de onderlinge kindermassage maar begeleidt de groep op gepaste afstand. 

Onderlinge kindermassage is toe te passen vanaf de kleuterleeftijd en kan een zinvolle bijdrage leveren aan een goed pedagogisch klimaat. Het past goed in een gym- spel- of muziekles, maar kan ook worden ingezet bij de reken- of taalontwikkeling. Deze methode is heel erg goed te combineren met het geven van de schrijfdansmomenten. Tevens is het een goed middel om opgekropte spanning of overtollige energie af te voeren. Welke vormen hier het beste voor zijn, komt nadrukkelijk naar voren in de training. Elk spel is altijd een pedagogische situatie waarin de kinderen sociale vaardigheden leren.

Voor kinderen die na school in de buitenschoolse opvang (bso) komen zijn aanraakspellen een goede gelegenheid om tot rust te komen, overtollige energie af te voeren en zich met elkaar te verbinden.

Uit onderzoek op de Vasta Boda school te Stockholm is gebleken dat door regelmatige activiteiten met lichaamscontact vriendschappen ontstaan. In meerdere landen wordt onderlinge kindermassage ook al zeer succesvol toegepast tegen pesten. 

De onderstaande video is heel waardevol om te bekijken:                                                                                              Rust & vrede in de groep 

https://www.youtube.com/watch?v=IH9DjdRUyvs

Als leerkracht, jonge kind specialist en trainer van de Happy kids methode deel ik graag mijn kennis en ervaring en train jullie vol enthousiasme om met deze methode aan de slag te gaan!  Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of korte gastles kunt u contact met ons opnemen!                              info.detwinkeling@gmail.com

 
hoofd (2).jpg
klas_edited.jpg
handleiding trainers.jpg
 

AANBOD KINDEROPVANG & SCHOLEN

WORKSHOP 'RUST EN VERBINDING OP DE GROEP'                            HAPPY KIDS METHODE                                                                          4 - 10 PERSONEN OP GEPASTE AFSTAND                                  2 UUR

We starten met de theorie over de kracht van aanraakspel. Daarna gaan we aan de slag met de materialen uit de kriebelbox en oefenen daarbij aanraakspellen die meteen toepasbaar zijn op de groep. Tastzin en tactiele stimulering zullen hierbij veel aan bod komen omdat dit bijdraagt aan de rust en lichaamsbesef van kinderen. Vervolgens behandelen we de rol van de pedagogisch medewerker of leerkracht op de groep. Daarbinnen zullen we uitvoerig ingaan hoe je respectvol om kan gaan met alle verschillen tussen de kinderen en wat de rol als professional is. Tevens bespreken we hoe ouders en/of verzorgers over deze methode op de hoogte kunnen worden gebracht.                                                                                      

In het tweede uur oefenen we de 22 happy kids methode basisvormen en oefenen een aantal versjes en verhalen uit de boeken. Bij deze boeken hoort een online code waarmee je toegang hebt tot instructiefilmpjes en bonusmateriaal. Een zeer praktische workshop die je meteen op de groep kan gaan inzetten. Aanraken is immers kinderspel! 

Enthousiast over deze workshop maar willen jullie eerst een korte kennismaking? Bijvoorbeeld als rustige start of afsluiting van een studiedag, teambijeenkomst of teamdag. Met alle liefde komt de Twinkeling bij jullie langs. Gegarandeerde Twinkelmomenten!

TRAINING RUST & VERBINDING OP DE GROEP                            HAPPY KIDS METHODE                                                                          4 - 10 PERSONEN OP GEPASTE AFSTAND                            3 UUR
INCLUSIEF GROTE HAPPY KIDS KAARTEN, HANDLEIDING &      ONLINE BONUSMATERIAAL

De training is praktisch en meteen toe te passen op de groep.   

Wat mag je verwachten?

·        Algemene uitleg/theorie over het effect van aanraakspel & onderlinge kindermassage.

·       Een trainershandleiding in een professioneel boekje met een overzicht van de presentatie, ruimte voor                    aantekeningen en versjes & oefeningen bij elke vorm. 

·        Inzet van de kriebelbox met spelsuggesties. 

·        Uitleg van de 22 happy kids basisvormen, die we meteen per categorie gaan oefenen.  Weer, natuur, dieren             & vormen. 

·        De mogelijkheden van de grote kaartenset voor professionals. Je leert hoe je hier eenvoudig een                               ontspanningsverhaaltje bij kan maken en hoe je deze kaarten inzet op de groep. 

·        Opbouw en uitvoering van de methode in een groep of klassikaal. Hierbij bespreken we de mogelijke                       momenten van inzet en de rol als professional.  

·        Advies in uitdagingen van de kinderen afzonderlijk.

·        Inlog code voor nog meer bonus materiaal.

·        Advies in informatie naar ouders en/of verzorgers. 

·         Een certificaat van deelname. 

Enthousiast over deze training maar willen jullie eerst een korte kennismaking? Bijvoorbeeld als rustige start, tussendoortje of afsluiting van een studiedag , teambijeenkomst of teamdag. Met alle liefde komt de Twinkeljuf bij jullie langs om iedereen te laten STRALEN!

LESSENREEKS RUST OP DE GROEP 
'TWINKELEN MET PEUTERS EN/OF KLEUTERS'

Jonge kinderen gaan de wereld heel actief en beweeglijk tegemoet. Maar naast de vele inspanningen en prikkels hebben ze ook ontspanning en rust nodig. 

Peuters en kleuters hebben een sterke behoeften om met verschillende materialen in aanraking te komen via spel. Jonge kinderen begrijpen en ervaren met hun handen. Daardoor ontwikkelen ze meer lichaamsbesef en zullen de kinderen beter hun grenzen kunnen aangeven. De basis voor een verdere groei en ontwikkeling. 


 Tijdens deze lessenreeks maken we gebruik van de kriebelbox en zullen actief&rustig spel elkaar afwisselen. Tast en zintuigen beleving zullen aangeboden worden in de vorm van verschillende materialen, spelletjes en liedjes. Dit alles kan afgestemd worden binnen een bepaald thema of wens van de groep. 

RUST & VERBINDING OP SCHOOL, BSO EN  (SPORT) VERENIGINGEN

De Twinkeling verzorgt losse Happy kids methode lessen. In een uurtje tijd zal er rust & verbinding ontstaan. 

De jonge kinderen maken kennis met de kriebelkist, liedjes en versjes. 

De oudere kinderen gaan aan de slag met de 22 basisvormen en leren om zelf een verhaaltje of gedichtje te maken. 

Het aanbod kan tevens naar wens afgestemd worden op de groep. 

 

CONTACT

Al het aanbod kan naar wens worden afgestemd. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden of aanmelden voor een training of workshop.

Email: